Toepassingen bij sportblessures

Voor het behandelen van sportblessures kan geput worden uit de diverse therapie mogelijkheden. Veelal zal een combinatie ervan zeer heilzaam en herstelbevorderend werken.