Somato Emotional Release

Dit is de behandeling die in het verlengde van de Cranio-sacrale en Viscerale behandeling ligt. Het is een vorm van release ondersteund door handgrepen en dialoog.
Een trauma kan alleen fysiek of alleen van emotionele aard zijn. Meestal echter is een trauma / blokkade een combinatie van beiden. De emotionele component, deel van het onderbewuste, wordt vastgehouden, vaak onderdrukt en geïsoleerd in het lichaam. Om een volledige release te bewerkstellen kan de therapeut d.m.v. dialoog de emotionele component aanspreken. Bij succes zal dit dan gepaard gaan met een beleving, verwerking, inzicht en een (blijvende)verandering.