Algemeen

   “ Elk mens heeft van nature een innerlijke kracht die er naar streeft het lichaam zo gezond mogelijk te houden, zich te verdedigen en aan te passen, waardoor ziekte overwonnen kan worden. Noem dit het zelfgenezend vermogen, vitaliteit of levenskracht.”

Het menselijk lichaam moet gezien worden als een samenhangend en samenwerkend geheel.
In de schedel zitten de hersenen, die alle processen aansturen en coördineren. Ieder orgaan of lichaamsdeel staat weer in relatie met andere delen van het lichaam, ze vormen als het waren een gesloten keten met elkaar. Zo heeft de rest van het lichaam ook weer invloed op de hersenen en de schedel.
Komt iemand met klachten aan zijn schouder of van de lever, dan is het volkomen onjuist om alleen die schouder of lever te onderzoeken. Vaak zal blijken dat het hele lichaam daarbij betrokken is, dus ook onderzocht moet worden.
Later worden voorbeelden hiervan verder uitgelegd. (zie ook: sportblessures; orgaanklachten)

Soms is het lichaam dus niet in staat het zelfgenezend vermogen aan te spreken. Dit kan komen door zgn. blokkades, veroorzaakt door letsel, trauma, disbalans en functiestoornissen. Er zal dan hulp geboden moeten worden, door opheffing van deze blokkades, om het zelfgenezend vermogen weer te kunnen aanspreken.

Manuele behandel- en hersteluitlokkende technieken zijn in letterlijke zin elke behandeltechniek die een therapeut met zijn blote handen kan uitvoeren.
In het algemeen blijft het behandelen niet beperkt tot het bewegingsapparaat (spieren, botten, gewrichten, bandweefsels, zenuwen), maar ook de organen en het alles verbindende bindweefsel en de schedel behoren meegenomen te worden in de behandeling als dit noodzakelijk blijkt.
We zullen leren dat de menselijke psyche hierbij ook niet uitgesloten kan worden.
(zie: somato-emotional release)

De doelgroep is : die mensen (kinderen) met klachten van specifieke of minder specifieke aard, die daarvoor een oplossing zoeken.


Als manueel werkende behandelaar/therapeut ken ik verschillende behandelingsvormen die voor deze doelgroep geschikt zijn en specifiek kunnen worden toegepast in een behandeling.

Lees verder bij manuele benaderingswijze